Creativiteit Ontleed

Vechtclub organiseert de programmareeks Creativiteit Ontleed, waarbij er in zeven avonden ingegaan wordt op wat creativiteit is en welke waarde dit kan vertegenwoordigen. Elke avond doen we dit vanuit een andere invalshoek, waarbij relevante experts aan het woord komen en met elkaar (en publiek) in gesprek gaan.

Kunst en het creatieve vermogen worden steeds vaker genoemd als een essentieel gereedschap om oplossingen te vinden voor de urgente vraagstukken in deze tijd. Het geeft ons als mens de mogelijkheid om onze verbeeldingskracht in te zetten en hiermee een nog niet bestaande wereld voor ons te zien. Het biedt de vaardigheid om je te kunnen verplaatsen in anderen en ze daardoor te begrijpen. Maar wat is creativiteit nu precies? En welke waarde heeft kunst dan precies? 

Elke avond begint om 20:00 uur (inloop om 19:30 uur) en duurt tot ongeveer 21:30 uur. Tickets kosten €12,50 en zijn hier koop. Speciaal voor de huurders van Vechtclub krijg je 50% korting op je ticket.

De reeks bestaat uit de volgende avonden:
Woensdag 6 oktober: Het creatieve proces en het brein
Woensdag 3 november: De rol van creativiteit in het onderwijs
Woensdag 1 december: Kunst in protestbewegingen
Woensdag 5 januari: Muziek als culturele verbinder
Woensdag 2 februari: Game Changers, spel voor sociale verandering
Woensdag 2 maart: De creatieve oplossingen in de natuur
Woensdag 6 april: Creativiteit in sociaal ondernemen

De zeven avonden van Creativiteit Ontleed worden onder deze afbeelding verder toegelicht.

Vechtclub organiseert de programmareeks Creativiteit Ontleed, waarbij er in zeven avonden ingegaan wordt op wat creativiteit is en welke waarde dit kan vertegenwoordigen. Elke avond doen we dit vanuit een andere invalshoek, waarbij relevante experts aan het woord komen en met elkaar (en publiek) in gesprek gaan.

Woensdag 6 oktober: Het creatieve proces en het brein.
Creativiteit is een wonderlijk begrip, dat soms maar lastig concreet te duiden is. Deze avond gaan we op zoek hoe creatieve processen plaatsvinden. En wat gebeurt er dan in het ons hoofd? Vanuit de wetenschap wordt belicht hoe ons brein werkt als we creatief zijn en hoe we dit kunnen stimuleren. Werken brainstorms, kan je werkruimtes zo inrichten dat het de creativiteit bevordert en is iedereen creatief? Daarnaast laten we creatieve ondernemers aan het woord over hoe zij te werk gaan, en over hoe zij creatieve processen inrichten.

Woensdag 3 november: De rol van creativiteit in het onderwijs.
We vragen ons af: geven we leerlingen en studenten antwoorden op vragen die ze zelf eigenlijk nooit hebben gesteld? Ligt de nadruk in het onderwijs niet teveel op  wat ze moeten denken, in  plaats van hoe ze moeten denken? Tijdens deze avond bespreken we in hoeverre creativiteit een grotere rol zou moeten krijgen in het huidige onderwijs. Er wordt ingegaan op de tekortkomingen van het huidige onderwijs en welke mogelijke verbeteringen er doorgevoerd zouden kunnen worden als er gekeken wordt naar de creatieve ontwikkeling van de leerling. Moet er niet meer ruimte komen om leerlingen de eigen nieuwsgierigheid te laten volgen en te laten ontdekken en wat levert het op als er meer gestuurd wordt op dit creatieve potentieel? 

Woensdag 1 december: Kunst in protestbewegingen.
Er wordt in Nederland steeds meer gedemonstreerd en in deze groei schuilt het gevaar van het verlies aan kracht door verzadiging. Om zich hiertegen te wapenen wordt kunst veelvuldig ingezet in activistische protestbewegingen. Want met het inzetten van creativiteit en kunst is het mogelijk om via verbeeldingskracht een boodschap beter te laten landen, of door een ontwrichtende werking mensen uit de natuurlijke habitat te halen en zo de aandacht op te eisen. Tijdens deze avond gaan we hierover in gesprek met activistische kunstenaars en experts op het gebied van maatschappijkritische kunst. Waarom is kunst zo goed in staat om een activistische boodschap over te brengen? Welke inspirerende kunstuitingen laten zien dat dit zo goed werkt? Zouden we de samenleving meer in beweging kunnen krijgen als kunstenaars zich meer op het activistische vlak zouden gaan bewegen? Samen gaan we op zoek naar de waarde van creativiteit in het overbrengen van activistische boodschappen. 

Woensdag 5 januari: Muziek als culturele verbinder.
Ondanks culturele verschillen is het belangrijk dat we elkaar (leren) begrijpen, maar soms spreek je elkaars taal niet voldoende of zorgen alleen verschillen in gewoontes of non-verbale communicatie voor ruis op de lijn. Soms moeten we daarom een laag dieper om de verbinding met elkaar aan te gaan. Kunst is in staat om toegang te krijgen tot de diepere laag bij mensen. Op deze avond gaan we hier op in aan de hand van muziek. We zullen vanuit zowel theoretische (wetenschappelijke) onderbouwing als de praktijkervaring onderzoeken hoe muziek onderlinge verbinding kan creëren op een niveau dat verder gaat dan culturele achtergronden. Hoe kan muziek verschillen tussen mensen overstijgen en ingezet worden als bruggenbouwer?

Woensdag 2 februari: Game Changers, spel voor sociale verandering. 
Via gamificatie wordt, door het toepassen van spelprincipes en -technieken in een ‘niet-game omgeving’, menselijk gedrag op speelse wijze gestimuleerd. Hierbij wordt ingegaan op de intrinsieke motivatie en dus de achterliggende redenen die mensen hebben om bepaalde dingen te doen. Een bekend voorbeeld dat vaak genoemd wordt is de pianotrap, waarbij traptreden veranderd zijn in grote pianotoetsen om mensen te stimuleren de trap te nemen in plaats van de roltrap. Kortom: door iets leuk te maken verander je gedrag, oftewel The Fun Theory. Heeft spel het in zich om veranderingen in ons gedrag te realiseren en daarmee de wereld op een positieve wijze te veranderen? Op deze avond gaan we op zoek naar war spel en digitale kunst kunnen bijdragen aan de wereld. Welke rol speelt spel in de samenleving, en welke functie kan dit nog meer gaan hebben? Waarom is het goed voor ons om ‘het spelen’ niet te verleren en te (her)ontdekken? 

Woensdag 2 maart: De creatieve oplossingen in de natuur.
Het web van een spin is vijf keer zo sterk als staal. De binnenkant van een zeeoorschelp is twee keer zo sterk als onze high-tech keramiek. Windmolenparken die gebaseerd zijn op de techniek van een school vissen kunnen maar liefst tien keer meer energie opwekken dan huidige windmolenparken. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden hoe de natuur om ons heen oplossingen hebben bedacht voor problemen waar wij als mensen grote voordelen mee kunnen behalen. Het opkomende vakgebied van biomimicry richt zich op deze kunst (en wetenschap) van het imiteren van de beste biologische ideeën in de natuur om menselijke toepassingen uit te vinden, te verbeteren en duurzamer te maken. Hierbij wordt gebaseerd op 3,8 miljard evolutie, waarbij de beste creatieve ideeën en aanpassingen het hebben overleefd. Een opvallend detail hierin is dat een organisme zijn eigen omgeving vrijwel nooit vervuilt, vergiftigd of onleefbaar maakt. Deze avond willen wij de verbinding leggen tussen de natuur en creativiteit. Wat kunnen wij leren van creatieve oplossingen en de wijze waarop de natuur antwoorden heeft op problemen waar wij voor staan? En aangezien creativiteit altijd voortbouwt op andere ideeën: zouden we onze blik niet veel meer op de natuur moeten gaan richten voor het oplossen van de problemen waar we voor staan? 

Woensdag 6 april: Creativiteit in sociaal ondernemen
Sociale ondernemers zitten vaak vol creatieve ideeën hoe dingen anders en beter kunnen. Deze bottom-up veranderaars hebben het vermogen om out of the box te denken: ze zien mogelijkheden die gevestigde organisaties nog niet bedacht hebben of waar ze als vaak grote organisatie niet de flexibiliteit voor hebben. Sociale ondernemers dagen de gevestigde orde uit om anders te denken over onderwerpen als (circulair) materiaalgebruik, sociale rechtvaardigheid en innovatieve technieken. Ze zorgen voor beweging in en verandering van het landschap. Op deze avond onderzoeken we welke rol creativiteit speelt voor deze sociale ondernemers. Hoe wapenen deze ondernemers zich met creativiteit tegen de vraagstukken en uitdagingen van de toekomst, waarbij out of the box denken in oplossingen essentieel is?