verbel

Design

Isabella Vehagen

Vechtclub Keiland

E-mail

Website

Ruimte: W15

Isabela Verhagen is in Juli 2021 afgestudeerd aan de opleiding Fashion Design aan de HKU. Haar projecten bevinden zich op het snijvlak van de autonome kunst en mode. Het zijn installaties rondom of gebaseerd op het lichaam, ontstaan vanuit een maatschappelijk vraagstuk. Haar doel is bewustwording creëren onder het publiek, door de andere kant van een verhaal te vertellen. In haar werk verwerkt ze elementen en materialen die een connectie maken met het onderwerp dat zij aan wil kaarten, het zijn symbolen voor manifestaties in het dagelijkse leven. Met Isabela’s projecten wil zij geen oplossingen bieden maar gesprekken starten.