Educatie
Maatschappelijk
Vechtclub XL

GLOBE Nederland

Ontwikkeling van onderzoeksprogramma's & wetenschapsprojecten voor middelbare scholieren.

VECHTCLUB - Leerlingen helen parkhurst 4 - dorien dorresteijn
Website
Email

GLOBE Nederland is de Nederlandse tak van het internationale GLOBE Programma van NASA. Duizenden scholen in meer dan 100 landen doen onderzoek naar natuur en milieu in de schoolomgeving en delen dat via de website zodat het beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier dragen leerlingen echt iets bij aan meer kennis en leren ze meteen over onderzoek doen en over natuur en milieu.

In Nederland werken we samen met instituten als KNMI, RIVM, universiteiten, waterschappen en overheden om middelbare scholieren te betrekken bij onderzoek. Samen met deze instituten ontwikkelen we projecten die uitgevoerd kunnen worden door leerlingen op middelbare scholen.

VECHTCLUB - Leerlingen helen parkhurst 4 - dorien dorresteijn