Archief
Beton-T
Vechtclub Keiland
Vechtclub XL

Het eerste broedplaatsenconvenant is een feit

De stad groeit maar de betaalbare ruimte wordt schaarser. Daarom hebben de broedplaatsen van Utrecht en de gemeente de handen ineen geslagen om betaalbare werkplekken voor kunstenaars en creatieven te waarborgen in het eerste Broedplaatsenconvenant van Nederland. Afgelopen vrijdag werd het ondertekend in Vechtclub XL.

De samenwerking is een primeur in Nederland. Er doen 14 broedplaatsen aan mee die samen 10.000 kunstenaars en creatieven vertegenwoordigen, met als doel om in 2040 in totaal 80.000 extra vierkante meters voor cultuur en creativiteit te realiseren. Dat dit broodnodig is hebben de afgelopen jaren wel uitgewezen. De culturele en creatieve sectoren staan sinds maart 2020 onder hoogspanning, en de landelijke woningnood zorgt ervoor dat ruimte alsmaar duurder wordt.

“Als de afgelopen jaren iets hebben uitgewezen, is het hoe onmisbaar de rol van de culturele en creatieve sector is: ze geven zuurstof aan onze stad”, zegt Roswita Warmerdam, directeur van Vechtlub. “Door samen te werken aan het uitbreiden van betaalbare ruimte, zorgen we ervoor dat Utrecht kan doorgroeien in innovatie, ondernemerschap en als voedingsbodem.” Wethouder Anke Klein van cultuur vult aan: “Cultuur is essentieel voor onze samenleving. Het is van belang dat we met elkaar afspraken maken over hoe we hier ruimte aan geven, net zoals we dat bijvoorbeeld doen voor sport en onderwijs. De creatieve broedplaatsen met presentatieplekken voor startende makers, maar ook voor kunstenaars op topniveau zijn van toegevoegde waarde voor Utrecht en de aantrekkelijkheid van de stad van nu en de toekomst.”

Hoe dat aangepakt gaat worden? In het convenant staat vastgelegd hoe de 80 vierkante kilometers erbij kunnen komen. Allereerst door in te zetten op het behoud van bestaande werkplekken en verdwijnende plekken te compenseren, maar ook door meer maatwerk te leveren, in te zetten op leegstandsinvulling en een maatschappelijke grondprijs voor broedplaatsen vast te leggen.

Wethouder Eelco Eerenberg van Vastgoed: “We zien een duidelijke maatschappelijke meerwaarde van meer cultuur in de stad voor onze inwoners. En dat is precies waar we een deel van ons vastgoed bewust voor willen inzetten: we geven die panden graag een maatschappelijk invulling. Een culturele broedplaats is daar een goed voorbeeld van.” Daarnaast worden bij grote bouwprojecten binnen de gemeente afspraken gemaakt over het behouden en toevoegen van vierkante meters voor broedplaatsen. Er wordt gestreefd naar een goede spreiding van cultuurlocaties in heel Utrecht.

Wil je het convenant “Hoe we betaalbare ruimte voor kunst en creativiteit in Utrecht kunnen waarborgen” zelf lezen? Dat kan hier!

Illustratie: Quinten Swagerman

Foto: Wethouder Anke Klein, Vechtclub-directeur Roswita Warmerdam en Arna Notten, directrice van De Plaatsmaker. Foto: Juri Hiensch.

VECHTCLUB - 2022-02-04_convenant-broedplaatsen_©juri-hiensch_mg_7494-lr-1536x1025